Chính Sách Bảo Mật QH88.dad

Tại QH88.dad, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi.

Thông tin chúng tôi thu thập

 • Thông tin bạn cung cấp: Khi bạn đăng ký tài khoản, thực hiện giao dịch hoặc liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng, chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân của bạn như tên, địa chỉ email, số điện thoại, địa chỉ IP, v.v.
 • Thông tin tự động thu thập: Khi bạn truy cập website của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập thông tin tự động như loại trình duyệt, hệ điều hành, thời gian truy cập, trang web bạn truy cập trước đó, v.v.

Cách chúng tôi sử dụng thông tin của bạn

 • Cung cấp dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cung cấp dịch vụ cá cược trực tuyến, xử lý giao dịch, xác minh danh tính, v.v.
 • Cải thiện dịch vụ: Chúng tôi sử dụng thông tin của bạn để cải thiện trải nghiệm người dùng, phân tích xu hướng, phát triển tính năng mới, v.v.
 • Gửi thông tin marketing: Chúng tôi có thể sử dụng thông tin của bạn để gửi thông tin marketing về các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Chia sẻ thông tin của bạn

 • Chúng tôi không bán thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn với các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để họ hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ cho bạn.
 • Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của bạn khi được yêu cầu bởi pháp luật hoặc để bảo vệ quyền lợi của chúng tôi.

Bảo mật thông tin của bạn

 • Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và tổ chức hợp lý để bảo vệ thông tin của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ.
 • Chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn.

Quyền của bạn

 • Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa, xóa thông tin cá nhân của bạn.
 • Bạn có quyền phản đối việc sử dụng thông tin của bạn cho mục đích marketing.
 • Bạn có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin của bạn.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua:

Cập nhật chính sách bảo mật

Chúng tôi có thể cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian. Vui lòng kiểm tra website của chúng tôi thường xuyên để cập nhật thông tin mới nhất.

Chính sách bảo mật này có hiệu lực từ ngày 19/03/2024.

Website QH88.dad cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và sử dụng thông tin của bạn một cách có trách nhiệm.